Władze lubelskiego oddziału PTETiS
Członkowie lubelskiego oddziału PTETiS
Zebrania oddziału
Działalność oddziału
Konferencje
Kronika lubelskiego oddziału PTETiS
Zzarząd Główny PTETiS
Inne oddziały PTETiS
 

 

 


Rok 2007

.        24.04.2007 r., godz. 9.00
prof. Bogusław Kuszta (Katedra Automatyki i Metrologii WEiI PL )

“Nowe możliwości zastosowań inżynierii rezonansu magnetycznego w medycynie w zakresie generacji i odbioru sygnałów elektromagnetycznych" .

 Liczba uczestników: 19.

 

 


Rok 2006

1.        10.01.2006 godz. 9.00
dr inż. Dariusz Czerwiński (Politechnika Lubelska, IPEiE)
”Zjawisko histerezy magnetycznej w taśmach HTS”. Liczba uczestników: 15

2.        24.01.2006 godz. 9.00
dr inż. Leszek Jaroszyński (Politechnika Lubelska, IPEiE)
”Modelowanie elementów nadprzewodnikowych w programie PSpice”. Liczba uczestników: 16

3.        21.03.2006 godz. 9.00
dr inż. Paweł Surdacki (Politechnika Lubelska, IPEiE)
”Reaktor termojądrowy ITER – przyszłość światowej energetyki”. Liczba uczestników: 17.

4.        24.05.2005
dr inż. Jarosław Sikora (Politechnika Lubelska)
”Dekorelacja natężenia wiązki jonizującej i energii elektronów w źródłach jonów z gorącą katodą - aktualne zagadnienia”. Liczba uczestników: 15.

5.        7.04.2006 godz. 10.15
dr inż. Dariusz Kacprzak (University of Auckland, Nowa Zelandia)
„Modelowanie elektromagnetyczne jako narzędzie badań prowadzonych w Uniwersytecie Auckland”. Liczba uczestników: 25.

6.        11.04.2006 godz. 9.00
dr inż. Elżbieta Ratajewicz-Mikołajczak (Politechnika Lubelska, IPEiE)
”Ogniwa paliwowe i wodór – paliwo przyszłości”. Liczba uczestników: 16.

7.        31.05.2006 godz. 11.15 (zebr. organizowane wraz z Katedrą Napędów Elektr. PL)
prof. Grażyna Szklarz (West Virginia University, USA)
1) „Molecular modeling in biomedical science”
2) „Organizacja badań naukowych na uczelniach amerykańskich”
Liczba uczestników: 22.

8.       9.06.2006 (Święto Politechniki Lubelskiej)
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL (Politechnika Lubelska, Katedra Napędów Elektrycznych)
”Mity a rzeczywiste możliwości wykorzystania energii wiatru”
Liczba uczestników: 120.

9.        31.10.2007 godz. 9.00
prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski (Politechnika Lubelska, IPEiE)
”Odnawialne źródła energii – programy nowej specjalizacji studiów na kierunku elektrotechnika”.
L. uczestników: 19.

10.        15.11.2006 godz. 10.00 (referat przed otwarciem przewodu doktorskiego)
mgr inż. Wojciech Żmudziński (PWSZ Leszno)
”Badania symulacyjne parametrów przepływu plazmy w dyszach palników plazmowych”.
Liczba uczestników: 20.

11.        28.11.2006 godz. 9.00
dr inż. Krzysztof Nalewaj (Politechnika Lubelska, IPEiE)
”Energie odnawialne”. Liczba uczestników: 14.

12.       19.12.2006 godz. 9.00
mgr inż. Janusz Kozak (CERN, Genewa, Szwajcaria)
„Projekty badawcze Europejskiego Centrum Badań Nuklearnych CERN w Genewie”.
Liczba uczestników: 15.


Rok 2005

  1.       11.01.2005 r. godz. 9.00,
  dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska (Politechnika Lubelska, IPEE)
  ”Wykorzystanie energii słonecznej w wybranych technologiach inżynierii ochrony środowiska”. Liczba uczestników: 20

  2.       24.01.2005 r. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek (Politechnika Warszawska), dr h.c. PL
  ”Aktualne problemy badawcze w teorii układów dodatnich”. Liczba uczestników: 30.

  3.       25.01.2005 r. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek (Politechnika Warszawska), dr h.c. PL
  ”Nowe uogólnienia twierdzenia Cayley’a Hamiltona oraz ich zastosowanie w elektrotechnice”. Liczba uczestników: 30

  4.       24.02.2005 r. prof. dr hab. inż. Bogusław Kuszta (Politechnika Lubelska)
  "Nowe kierunki badań w dziedzinie sterowania”
  . L. uczestników: 20.

  5.       8.03.2005 prof. PL dr hab. inż. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska)
  ”Generacja rozproszona w sieciach elektroenergetycznych”. Liczba uczestników: 24.

  6.       20.05.2005 prof. Roman Bazylevych (Lwów, Ukraina)
  "Skomplikowane zadania kombinatoryczne o wielkiej wymiarowości - jak otrzymywać dobre rozwiązania". L. uczestników: ok. 25.

  7.      25.05.2005 r. Połączone Seminarium Naukowe Katedr Sieci Elektrycznych
  i Zabezpieczeń oraz Elektrowni Gospodarki Energetycznej

  a) mgr inż. Grzegorz Matejko (LUBZEL SA) – Zastosowanie sieci neuronowych w procesie segmentacji i klasyfikacji odbiorców energii elektrycznej”

  b) mgr inż. Tomasz Rozwałka  (LUBZEL SA) – Czynniki determinujące dobowo-godzinową zmiennośc obciążeń w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych.

  8.       24.05.2005 dr inż. Jarosław Sikora (Politechnika Lubelska)
  Dekorelacja natężenia wiązki jonizującej i energii elektronów w źródłach jonów z gorącą katodą. Liczba uczestników: 19.

  9.       25.10.2005 dr inż. Krzysztof Nalewaj (Politechnika Lubelska)
  Laboratorium energii słonecznej. Liczba uczestników: 16.

  10.   8.11.2005 dr inż. Sławomir Kozak (Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych IEl)
  Modelowanie elektrycznych urządzeń nadprzewodnikowych. Liczba uczestników: 18.
   


Rok 2004

 1. 2.03.2004 r. godz. 9.00,
  dr inż. Ryszard Goleman (Politechnika Lubelska, IPEE)
  "Ekranowanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości sieciowej".

  Liczba uczestników: 21.

 2. 06.04.2004 r. godz. 9.00,
  dr inż. Paweł Surdacki (Politechnika Lubelska, IPEE)
  "Straty przemiennoprądowe w nadprzewodnikach II rodzaju".

  Liczba uczestników: 19.

 3. 28.04.2004 r.
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok (Politechnika Warszawska)
  "Tendencje rozwojowe elektrotechniki".

  Liczba uczestników: 60.

 4. 29.04.2004 r.
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok (Politechnika Warszawska)
  "Przesył prądem stałym ".

  Liczba uczestników: 45.

 5. 13.05.2004 r.
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek (Politechnika Warszawska)
  "Rola macierzy cyklicznych i normalnych w modelowaniu układów dynamicznych"

  Liczba uczestników: 200.
  Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej na uroczystym posiedzeniu Senatu PL.

 6. 14.05.2004 r.
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski (Politechnika Lubelska, IPEE)
  "Wydział Elektrotechniki i Informatyki w czterdziestoleciu".

  Liczba uczestników: 80.

 7. 23-24.09.2004 r.
  Wykłady i pokazy w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
  dr hab. inż. Jan Kolano, prof. PL (PL, IPEE)
  "Inteligentne napędy elektryczne zasilane energią słoneczną".
  dr inż. Paweł Surdacki (PL, IPEE)
  "Technologie nadprzewodnikowe i plazmowe w energetyce".

  Liczba uczestników: 140.

 8. 12.10.2004 r. godz. 9.00,
  dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, prof. PL (Polit. Lubelska, IPEE)
  "Nietermiczna plazma w procesach sterylizacji gleby".

  Liczba uczestników: 20.

 9. 19.10.2004 r. godz. 9.00,
  dr inż. Krzysztof Nalewaj (Politechnika Lubelska, IPEE)
  "Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do zasilania ozonatora".

  Liczba uczestników: 18.

 10. 26.10.2004 r. godz. 9.00,
  dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL (Pol. Lubelska, IPEE)
  "Edukacja w szkolnictwie wyższym - proces boloński".

  Liczba uczestników: 19.

 11. 23.11.2004 r. godz. 9.00,
  dr inż. Wojciech Jarzyna, (Politechnika Lubelska, Katedra Napędów Elektrycznych)
  "Diagnostyka układu napędowego w czasie rzeczywistym".

  Liczba uczestników: 20.

 12. 21.12.2004 r. godz. 9.00,
  dr inż. Zbigniew Złonkiewicz (Politechnika Lubelska, IPEE)
  "Wpływ maszyny wyciągowej Kopalni Węgla Bogdanka na zakłócenia wyższych harmonicznych".

  Liczba uczestników: 17.
 13.  

Rok 2003

 1. 9.01.2003 r., godz. 12.15
  prof. dr hab. inż. Andrzej Nafalski (University of South Australia, Adelaida)
  "Information Technology Engineering for New Economies".

  Liczba uczestników: 27.

 2. 14.05.2003 r., godz. 12.00
  prof. Anthony Moses (Wolfson Centre for Magnetics Technology, Cardiff University, UK)
  "Poznanie zjawisk w materiałach magnetycznych warunkiem obniżenia strat energii w magnetowodach urządzeń elektromagnetycznych".
  Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej na uroczystym posiedzeniu Senatu.

 3. 20.05.2003 r., godz. 9.15
  prof. Alexander Gabovich (Institute of Physics, National Acad. of Sciences, Kiev, Ukraine)
  "Magnesium diboride MgB2 - a new high-temperature superconductor".

  Liczba uczestników: 22.

 4. 10.06.2003 r., godz. 13.15
  prof. dr hab. inż. Jan K. Sykulski (Electrical Power Engineering Research Group, University of Southampton, Wielka Brytania)
  "Electromagnetism of high-temperature superconductors: achievements and challenges".

  Liczba uczestników: 20.


Rok 2002

 1. 19.11.2002 r. godz. 8.30
  Dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL (Instytut podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej)
  "Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych".

  Liczba uczestników: 25.


Rok 2001

 1. 9.05.2001 r. godz. 17.00
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski (Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej)
  "Postępy w zastosowaniach nadprzewodników".

  Liczba uczestników: 21.

 2. 20.09.2001 r. godz. 12.00
  dr Tomoaki Miichi (Uniwersytet w Saga - Japonia)
  "Generation of radicals using discharge inside bubbles in water for water treatment"
  (wspólnie z Komisją Chemii Plazmy PAN - przewodn. prof. dr hab.inż. Iwo Pollo ).

  Liczba uczestników: 28.

 3. 9.10.2001 r., godz. 17.00
  dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, prof. PL (Instytut podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej)
  "Techniki plazmowe w ochronie środowiska".

  Liczba uczestników: 22.

 

ZEBRANIA NAUKOWE
Oddziału Lubelskiego
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Strona Główna