Władze lubelskiego oddziału PTETiS
Członkowie lubelskiego oddziału PTETiS
Zebrania oddziału
Działalność oddziału
Konferencje
Kronika lubelskiego oddziału PTETiS
Zzarząd Główny PTETiS
Inne oddziały PTETiS
 

 

A.  Seminarium "Zastosowania nadprzewodników"
          22-23 XI 2001 r.  Lublin-Nałęczów

B. Zebrania naukowe   wspólnie z IV Wydziałem Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa  

    Naukowego w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej 

    przy ul. Nadbystrzyckiej 38A, I piętro, sala 212:

    1) 9.05.2001 r. godz. 17.00
        prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski  - Postępy w zastosowaniach nadprzewodników.

    2) 20.09.2001 r. godz. 12.00 
        dr Tomoaki Miichi (Uniwersytet Saga, Japonia)

        "Generation of radicals using discharge inside bubbles in water for water treatment".

    3) 9.10.2001 r., godz. 17.00
        dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska, prof. PL - Techniki plazmowe w ochronie  środowiska.

 

 

 

 

Plan pracy Oddziału na rok 2001

Strona Główna