W│adze lubelskiego oddzia│u PTETiS
Cz│onkowie lubelskiego oddzia│u PTETiS
Zebrania oddzia│u
Dzia│alnoťŠ oddzia│u
Konferencje
Kronika lubelskiego oddzia│u PTETiS
Zzarz╣d G│ˇwny PTETiS
Inne oddzia│y PTETiS
 

 

Dr in┐. Kazimierz Bodziak

Dr in┐. Micha│ Charlak

Dr in┐. S│awomir Ciŕszczyk

Dr hab. in┐. prof. PL Dariusz Czerwi˝ski

Dr in┐. Jaros│aw Diatczyk

Dr in┐. Mariusz Duk

Dr in┐. Piotr Filipek

Prof. dr Anna Friesel

Dr in┐. Tomasz Gi┐ewski

Prof. dr Bart│omiej G│owacki

Dr hab. in┐. prof. PL Ryszard Goleman

Dr in┐. Konrad Gromaszek

Dr in┐. Boles│aw Hory˝ski

Dr in┐. Marek Hory˝ski

Prof. dr hab. in┐. Oleksandra Hotra

Mgr in┐. Krzysztof Jaho│kowski

Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Janowski

Dr in┐. Leszek Jaroszy˝ski

Dr hab. in┐. prof. PL Wojciech Jarzyna

Dr in┐. Robert Jŕdrychowski

Prof. dr hab. in┐. Piotr Kacejko

Dr in┐. Cezary Kaczmarek

Dr in┐. Marcin Kafarski

Dr in┐. Jacek Kapica

Dr in┐. Stanis│aw Kapka

Dr hab. in┐. prof PL Czes│aw Karwat

Dr hab. in┐. prof PL Piotr Kisa│a

Dr in┐. Andrzej Kociubi˝ski

Dr hab. in┐. prof. PL Jan Kolano

Dr in┐. Pawe│ Komada

Dr in┐. Grzegorz Komarzyniec

Dr hab. in┐. prof. PL Andrzej Kotyra

Prof. dr hab. in┐. S│awomir Kozak

Dr in┐. Joanna Kozie│

Dr hab. in┐. prof. PL Marek Kuna-Broniowski

Dr in┐. Adam Kurnick

Dr in┐. Zbigniew Lach

Dr in┐. Micha│ úanczont

Dr in┐. Rados│aw Machlarz

Dr in┐. Jacek Majewski

Dr in┐. Micha│ Majka

Dr in┐. Piotr Makarski

Dr Henryk Malinowski

Dr in┐. Pawe│ Mazurek

Dr in┐. Arkadiusz Miaskowski

Dr in┐. Joanna Micha│owska-Samonek

Prof. dr hab. in┐. Andrzej Nafalski

Dr in┐. Krzysztof Nalewaj

Dr Beata Pa˝czyk

Dr in┐. Maciej Pa˝czyk

Dr in┐. Eligiusz Paw│owski

Dr in┐. El┐bieta Ratajewicz

Prof. dr hab. in┐. Jan Sikora

Dr hab. in┐. prof. PL Jaros│aw Sikora

Dr hab. in┐. prof. PL Andrzej Smolarz

Prod. dr in┐. Waldemar Smo│uch

Prof. dr hab. in┐. Henryka Danuta Stryczewska

Dr in┐. Sebastian Sty│a

Dr in┐. Andrzej Sumorek

Dr hab. in┐. prof. PL Pawe│ Surdacki

Dr in┐. Wojciech Surtel

Dr in┐. Marek îcibisz

Dr in┐. Krzysztof Tymburski

Prof. Prod. dr hab. in┐. Andrzej Wac-W│odarczyk

Dr in┐. Marek Wancerz

Dr in┐. Piotr Warda

Dr hab. in┐. prof. PL Pawe│ Wŕgierek

Dr Andrzej Wilczek

Dr in┐. Grzegorz Wojtasiewicz

Prof. dr hab. in┐. Waldemar Wˇjcik

Dr in┐. Maria Zieli˝ska

Dr in┐. W│odzimierz Zieli˝ski

Dr in┐. Edward »ak

 

 

 

Cz│onkowie Oddzia│u Lubelskiego PTETiS

Strona G│ˇwna