Władze lubelskiego oddziału PTETiS
Członkowie lubelskiego oddziału PTETiS
Zebrania oddziału
Działalność oddziału
Konferencje
Kronika lubelskiego oddziału PTETiS
Zzarząd Główny PTETiS
Inne oddziały PTETiS
   

Władze Oddziału Lubelskiego PTETiS na kadencję 2014–2017 (wybrane 2.07.2014 r.)

Zarząd:
prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska (przewodnicząca),
prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski (Członek Honorowy PTETiS, b. przewodniczący Oddziału),
dr hab. inż. Wojciecha Jarzyna, prof. PL (v-ce przewodniczący),
dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL (sekretarz),
dr hab. inż. Jarosław Sikora, prof. PL (skarbnik),
prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk (członek),
dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL (członek),
prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski (przewodniczący Sekcji Uniwersytetu Przyrodniczego i Instytutu Agrofizyki PAN).

                                    

 

Komisja Rewizyjna:
1. dr hab. inż. Ryszard Goleman, prof. PL (przewodniczący),
2. dr inż. Krzysztof Nalewaj (v-ce przewodniczący),
3. dr inż. Leszek Jaroszyński (członek),
4. dr inż. Marek Ścibisz (członek).

               
Strona Główna